• podporuje interaktívne vyučovacie metódy,
 • podporuje vzájomné učenie sa a diskusie medzi učiteľmi a učiteľkami univerzity a študentmi a študentkami,
 • vedie k rozvoju vedy, realizácii výskumu a rozšíreniu publikačnej činnosti učiteľov a učiteliek,
 • robí štúdium na vysokej škole atraktívnejším,
 • zapája študentov a študentky s rôznymi štýlmi učenia sa,
 • poskytuje priestor pre nadväzovanie kontaktov so študentami iných katedier a odborov,
 • otvára možnosti pre tímovú spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami, študentmi a študentkami a komunitou,
 • poskytuje príležitosť zoznámiť sa bližšie s problematikou komunity na odbornej i ľudskej úrovni,
 • zlepšuje univerzitnú klímu a pozitívnu atmosféru v škole,
 • zvyšuje schopnosť univerzity reagovať na potreby spoločnosti,
 • zvyšuje konkurencieschopnosť univerzity,
 • vytvára priestor pre spoluprácu univerzity na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • zlepšuje spoluprácu medzi samotnými študentmi a študentkami, univerzitou a komunitou.