Sme tím vyučujúcich z rôznych katedier UMB a spája nás záujem o stratégiu service learning.
Absolvovali sme niekoľko vzdelávaní v tejto oblasti a stále si svoje vedomosti a skúsenosti rozširujeme.

Usilujeme sa o implementáciu SL do vzdelávania na UMB, poskytujeme vzdelávanie o SL,
spolupracujeme so základnými a strednými školami, organizáciami tretieho sektora, ako aj zahraničnými partnermi.