Búranie mýtov

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Prvý projekt GELS

O smrti a...

Pokojný prístav

Školáci v práci inak

Quiz - quiz

Vykročme spolu k sviatkom

Tancom k sebe

Výstava výtvarných prác odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Kráľová