Projekt Bezpečný priestor realizovala v rámci odbornej praxe v akademickom roku 2017/2018 skupina študentov a študentiek sociálnej práce v spolupráci so Špecializovaným zariadením Kotva v Brezne, v ktorom sú celoročne umiestnení dospelí mužskí klienti prevažne s diagnózami schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi. V prvej fáze projektu študent a študentky zisťovali potreby komunity (oblasti pomoci) v zariadení. Po rozhovoroch s vedením zariadenia bola potreba orientovaná na oblasť prevencie predchádzania pravidelných epizód agresie prejavujúcich sa sebapoškodzovaním (búchanie hlavy o stenu, udieranie si rukami do tváre, suicidálne pokusy) a ničením majetku zariadenia. Študent/ky súčasne reflektovali svoju potrebu prepojiť odborné vedomosti z oblasti sociálnej prevencie a nadobudnúť v rámci odbornej praxe priamu skúsenosť a kompetencie pri práci s touto cieľovou skupinou sociálnej práce v súlade s profilom absolventa/ky študovaného odboru. Naplnenie potreby komunity študent a študentky rozdelili do dvoch hlavných oblastí:

  • zoznámenie sa s klientmi zariadenia pomocou aktivít a hier;
  • vytvorenie „Bezpečného priestoru“ – miestnosti so závesným boxovacím vrecom s cieľom zmierniť výskyt agresívnych incidentov a umožniť tak hostilným klientom vyjadriť svoje emócie bezpečným spôsobom.

Projekt videla vyučujúca PhDr. Michaela Šavrncohová, PhD. 

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť