Projekt s netradičným názvom Carneval Kokobongo realizovali 14. marca 2014 študentky Milana Šajgalíková, Katarína Šípošová, Michaela Vránska, Gabriela Oravcová, Alena Šišiaková, Katarína Nikšičová a Veronika Žemberyová pod vedením mentorky Mgr. Jany Šolcovej, PhD., z Katedry sociálnej práce PF UMB. Projekt reagoval na priamu potrebu krízového strediska pre deti a osamelých rodičov – Dom sv. Alžbety. Krízové stredisko má nedostatok personálu, ktorý by sa mohol sústredenejšie venovať osobnostnému rozvoju detí. V období fašiangov chcel personál strediska zároveň zrealizovať karneval, študentky sa preto stali v tomto stredisku pri tejto príležitosti dobrovoľníčkami pre deti. Cieľom projektu bolo spestriť deťom voľný čas, naučiť ich rozoznávať základné druhy zvierat a formou zábavy rozvíjať ich kreativitu. Popri zábave a hraní sa sme so študentkami vymysleli aj zaujímavú aktivitu, v rámci ktorej mohli deti spoznávať zaujímavosti o zvieratách. Študentky okrem pútavého programu zabezpečili prostredníctvom oslovenia sponzorov pre deti hračky do tomboly. Úspešnosť dňa potvrdzuje aj skutočnosť, že sa študentkám podarilo rozvinúť spoluprácu v podobe dobrovoľníctva v rámci poobedňajšieho klubu detí v tomto zariadení.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť