Cieľom projektu bolo zabezpečiť dostupnosť kvalitnej literatúry aj deťom zo znevýhodneného prostredia. Pre niektoré deti to bude ich prvá knižka v živote, pretože sa v týchto rodinách pokrývajú prioritne základné životné potreby. Študentky predmetu sa zapojili do realizácie projektu v spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. Do aktivity sa zapojilo 6 študentiek: Kristína Vozárová, Kristína Tllová, Petronela Čižmáriková, Viera Zúbeková, Miriam Ďulová, Kristína Maďarová a Klaudia Kubištová. Oslovili 5 partnerských organizácií a pomohli nakúpiť knihy pre celkom 130 detí vo veku 1 – 16 rokov. Štedrí ľudia vykúpili označených 130 kníh v cene 1189,31€ a ešte v posledný deň projektu chodili do kníhkupectva s otázkou, či môžu kúpou knihy obdarovať deti. Projekt viedla doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., v rámci predmetu tretí sektor a mimovládne organizácie.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť