Projekt Financie pre nefinančníkov realizovali študent a študentka sociálnej práce v akademickom roku 2018/2019. Projektom reagovali na potrebu pomoci ľuďom bez domova v Dome pre núdznych v Banskej Bystrici. V rámci zisťovania potrieb komunity po rozhovore s vedením zariadenia a klientmi bola potreba orientovaná na oblasť financií. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Sekundárnymi cieľmi bolo naučiť klientov hospodáriť s vlastnými financiami (dôchodky, sociálne dávky) a naučiť ich určiť si priority pri narábaní s financiami. Preventívny charakter projektu spočíval taktiež v eliminovaní drobných krádeží medzi klientmi zariadenia a v zadlžovaní sa klientov cez nebankových poskytovateľov pôžičiek. 

Študent a študentka zrealizovali v zariadení celkovo štyri prednášky na témy: „Ako vyžiť a prežiť zo sociálnej dávky“, „Ako sa nezadlžovať“ a „Ako sa uplatniť na trhu práce a možnosti získania druhého príjmu“. Súčasťou každej prednášky v rozsahu 60 minút bola diskusia s klientmi zameraná na ich problémovú situáciu a možnosti jej riešenia.  

Okrem tejto oblasti sa študenti zúčastňovali aj na iných činnostiach a aktivitách zariadenia – pomáhali klientom pri písaní životopisov, pracovali spolu s nimi na záhrade a úprave okolia charity, pomáhali v kuchyni, triedili oblečenie a participovali na drobných každodenných činnostiach zariadenia.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť