Projekty s využitím pohybových a animačných aktivít – Hľadanie opičieho kráľa a Po stopách Šmolkov pre deti ZŠ Bakossova zrealizovali 26. marca a 4. mája 2014 Júlia Vitková, Lucia Sirotiarová a Štefan Vozár. Cieľom týchto programov bolo umožniť deťom aktívne tráviť voľný čas inovatívnymi činnosťami. Okrem pohybových aktivít a hier deti formou zábavy rozvíjali svoju tvorivosť a kreativitu, ako aj základné lokomočné zručnosti a pohybové schopnosti. Mentorom tohto projektu bol PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., z Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici.

Posledné albumy

Bloky service learningu 1 (10/2014)

Otvoriť

DOVY – dôveruj a vyzdvihuj (01 – 05/2017)

Otvoriť

Z úcty k šedinám (06. 12. 2014)

Otvoriť

Veselé popoludnie s Vincentkami (17. 03. 2015)

Otvoriť