Projekty s využitím pohybových a animačných aktivít – Hľadanie opičieho kráľa a Po stopách Šmolkov pre deti ZŠ Bakossova zrealizovali 26. marca a 4. mája 2014 Júlia Vitková, Lucia Sirotiarová a Štefan Vozár. Cieľom týchto programov bolo umožniť deťom aktívne tráviť voľný čas inovatívnymi činnosťami. Okrem pohybových aktivít a hier deti formou zábavy rozvíjali svoju tvorivosť a kreativitu, ako aj základné lokomočné zručnosti a pohybové schopnosti. Mentorom tohto projektu bol PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., z Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť