3. januára sa podarilo v spolupráci s Horoklubom ŠK UMB v Banskej Bystrici zrealizovať projekt pod názvom Lezečkovica. Toto netradičné horolezecké podujatie pre deti a širokú verejnosť malo za cieľ získať dobrovoľnou zbierkou finančné prostriedky, ktoré boli použité na podporu misijnej cesty do Afriky pre študentku Máriu Dudákovú. Mentorom tohto projektu bol PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., z Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici.

 

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť