Cieľom projektu bolo podieľať sa na príprave, organizácii a realizácii záujmového útvaru, splnenie stanovených požiadaviek zo strany školy. Cieľom bolo overiť  vedomosti, znalosti, zručnosti a schopnosti vo voľnočasových aktivitách v jednotlivých záujmových oblastiach. Projekt realizovali študentky: Karin Puškášová, Petra Sarnovská, Veronika Grofčíková, Mária Dudášová,      Adriana Kurucová, Soňa Kollárová, Veronika Kleskeňová, Jana Michalková, Mariana Blašková, Zuzana Giertlová, Lucia Dobiasová v rámci predmetu metodika záujmových činností v letnom semestri akademického roku 2018/2019 pod vedením vyučujúcej PhDr. Gabriely Citterbergovej, PhD.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť