Vo štvrtok 24. marca 2016 sa na Základnej škole s materskou školou v obci Hrochoť uskutočnila zábavná športovo-spoločenská aktivita s názvom Párty roka. Bola určená žiakom a žiačkam školy, ktorí sa v uvedené popoludnie stretli po vyučovaní v školskej telocvični. Čo všetko však samotnému podujatiu predchádzalo?

Aktivita bola súčasťou celouniverzitného predmetu service learning. Pod vedením tútoriek PaedDr. Lenky Rovňanovej, PhD., a Mgr. Lívie Nemcovej, PhD., z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB sme uvedené podujatie zrealizovali my študentky PF UMB: Ivana Brzuľová (SPr), Michaela Herdová (SPr), Nika Žemberyová (SPr), Eva Holíková (SPr), Viktória Medveďová (PGdb), Miroslava Šišiaková (PGdb) Veronika Pečovská (PGdb).

Od začiatku svojho štúdia veríme tomu, že najlepšou prevenciou pred vznikom rôznych sociálnych patológií v správaní detí a mládeže je aktívne a zmysluplne využitý voľný čas pod vedením tých, ktorí majú chuť a vedia zaujať atraktívnou ponukou aj tam, kde nie je dostatočná ponuka, ale dopyt áno. A tak sme to skúsili.

Najprv sme oslovili vedenie školy so žiadosťou o udelenie súhlasu na realizáciu prieskumu medzi žiakmi s cieľom zistiť, o aké aktivity by mali záujem. Riaditeľ školy našu aktivitu privítal a spoločne sme našli vhodný termín a priestor. V spolupráci sniektorými členkami pedagogického zboru sme sa pustili do príprav. Oslovili sme hudobníkov miestnej hudobnej skupiny a požiadali ich o „sponzorské“ zabezpečenie ozvučenia celého podujatia a uspeli sme. Miestni podnikatelia podporili našu aktivitu finančne, vďaka čomu sme mohli pripraviť pre súťažiace deti zaujímavé odmeny ceny. V deň D sme prišli do školy skôr, aby sme pripravili telocvičňu na súťaženie na šiestich stanovištiach (To sme my, Loptička vie, Sprava doľava, Aktivity, Balónik, Svet filmu), na ktorých sa striedali športové úlohy s vedomostnými. Súťažiace deti (spolu ich bolo 33) sa rozdelili do skupín a postupovali podľa hracieho plánu-mapky dovtedy, kým neabsolvovali všetky úlohy a v cieli odovzdali kompletne potvrdený hrací plán aj s výsledkami. Celé podujatie sledovala a moderovala Ivka Brzuľová a my ostatné sme dohliadali na jednotlivé stanovištia. A na záver deti čakala ešte tombola. Podujatie prebehlo úspešne a deti boli veľmi spokojné. Presvedčil nás o tom záverečný potlesk, spokojné úsmevy a otázky, kedy sa stretneme znova.

Na tomto mieste by sme radi poďakovali všetkým partnerom, ktorí nás počas plánovania, prípravy, realizácie a vyhodnotenia sprevádzali a podporovali, ale hlavne deťom, ktoré uprednostnili aktívny pohyb tela a mozgových závitov pred sladkým ničnerobením niekde doma na gauči pri technológiách.

Fotogaléria je dôkazom toho, že naše podujatie malo zmysel a deti potešilo.

Za tím spracovala Viktória Medveďová
študentka 3. roč. PGdb

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť