Aktivitou „Podarujme nádej“ skupina študentov a študentiek sociálnej práce tvorená Veronikou Volfovou, Evou Holíkovou, Katarínou Kuvikovou, Lenkou Geľhošovou, Lukášom Kurpašom a Marekom Hecklom reagovala na potrebu pomoci ľudom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii. Ide o klientov a klientky krízového strediska Domu sv. Alžbety (krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov) a týmto projektom sa pokúsili pomôcť tvorivými dielňami určenými detským klientom a klientkam, ale aj finančne, zbierkou financií na zakúpenie materiálu na trávenie voľného času (išlo oprístrešky a stany). Čiastkovým cieľom bola realizácia tvorivých dielní v dňoch 29. 30. novembra 2013 v spolupráci s detskými klientmi, čím sa pokúsili rozvinúť ich zručnosti pri vyrábaní vianočných predmetov, ktoré sa v záverečnej fáze snažili speňažiť na vianočných trhoch (6. decembra 2013). Organizujúca skupina prostredníctvom tejto aktivity okrem iného získala aj prehľad o chode krízového centra (pri práci sa zoznámili s deťmi, matkami, zamestnancami), kde sa ako sociálni pracovníci a pracovníčky môžu v budúcnosti uplatniť. Do aktivity sa zapojil aj Detský domov v Novej Bani. Odbornými mentorkami aktivity boli Mgr. Lívia Nemcová, PhD., a PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB vBanskej Bystrici.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť