Potravinové banky (Špajza)

Z osobných skúseností sme vedeli, aké množstvo potravín sa vyhadzuje a koľko neskonzumovaných jedál si univerzitní študenti a študentky nosia napríklad z domu na internát a nechávajú prejsť dátumom spotreby. Vďaka predmetu service learning sme vytvorili združenie Špajza, v ktorom reagujeme na potrebu zníženia plytvania potravinami. Špajza je neformálne združenie mladých ľudí študujúcich na Univerzite Mateja Bela Banskej Bystrici. Sme šiesti budúci sociálni pracovníci pracovníčky jeden budúci vychovávateľ.

Z médií, ale najmä z vlastných skúseností vieme, že tento problém nie je len celoslovenský, ale aj celosvetový. Preto sme sa rozhodli začať ho riešiť práve vkomunite, kde sa najčastejšie pohybujeme – v univerzitnom prostredí. Zlepšenie nesprávnych študentských návykov pri zaobchádzaní s potravinami chceme dosiahnuť zabezpečením potravinových bánk na internáte ŠD 3 (nachádza sa na Tajovského ulici 51) a na vrátnici Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela vBanskej Bystrici (Ružová 13). Po náročnom zháňaní chladničiek, ale aj sponzorov sme umiestnili tzv. Špajzu – chladničku a potravinovú skrinku, do ktorej môžu študenti a študentky dávať zdravotne neškodné potraviny, ktoré nespotrebujú. Zároveň si ich budú môcť kolegovia a kolegyne v prípade potreby vziať a skonzumovať. Od oficiálneho otvorenia 26. apríla 2017 do obidvoch potravinových bánk pribudli a aj znich ubudli potraviny, čo môžeme tiež pozitívne hodnotiť ako mierne zlepšenie východiskovej situácie. Kvalitatívne výsledky a prínos budeme môcť posúdiť až v priebehu budúceho roka po dlhšom časovom odstupe.

Lenka Iskrová, Zuzana Horňáková, Martina Krystoňová, Alexandra Matiszová, Roland Sivok, Patrik Szimanský, Adam Vyšný

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť