V rámci predmetu Global Encounters in Local Settings skupinka študentov a študentiek Dominika Molnárová (Slovensko),  Deniz Bilgin (Turecko) , Elena Pacheco Ballester (Španielsko) a Terézia Prielomková (Slovensko) realizovala pprvý projekt pod vedením prfesorky Danky Hanesovej.  Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o multikulturalite v komunite PF UMB a v bežnom živote študentov prostredníctvom zaujímavých aktivít, ktoré vychádzajú z analýzy potrieb a záujmov študentstva PF UMB. 

Výstupom bolo spísanie projektu a vytvorenie kvízu pre študentov predmetu Multikultúrna výchova študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika na základe dotazníka, ktorí študenti predmetu vyplnili. Ďalej študenti vytvorili vstupné online dotazníky, ktorým mapovali potreby a záujmy študentov PF UMB v oblasti multikultúrnych aktivít. Spoločne výsledky projektu vyhodnotili a budú využívané na ďalšie aktivity na pôde UMB smerom z zvyšovaniu interkultúrnych kompetencií učiteľstva, študentstva aj ďalších zamestnancov UMB.  

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť