Cieľom našej aktivity bolo utužiť vzťahy, spoznať a zoznámiť sa, rozvíjať a zlepšiť kontakty medzi študentmi a študentkami v rámci rôznych ročníkov a študijných odborov a vyučujúcimi Katedry pedagogiky PF UMB na neformálnej pôde. Naším cieľom bolo osloviť pre účasť na podujatí 50 študentov a študentiek, ktorí študujú na katedre pedagogiky. Cieľom bolo rozbehnúť študentské aktivity pre študentov a študentky a zrealizovať kvíz pre danú cieľovú skupinu. Projekt realizovali študentky Karin Puškášová, Petra Sarnovská, Jana Michalková, Marianna Blašková, Lucia Dobiasová, Zuzana Giertlová, Soňa Kollárová, Adrianna Kurucová, Veronika Grofčíková, Mária Dudášová, Veronika Kleskeňová v rámci predmetu pedagogika voľného času pod vedením  Mgr. Lívie Nemcovej, PhD. 

 

Posledné albumy

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť

O smrti a...

Otvoriť