Aj v akademickom roku 2019/2020 študentky Predškolskej pedagogiky zrealizovali niekoľko zaujímavých service learningových projektov pod vedením doc. PaedDr. Mileny Lipnickej, PhD. a Mgr. Roberta Saba, PhD.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť