Cieľom projektu realizovanom v roku 2019/2020 pod vedením PhDr. Kataríny Kurčíkovej, PhD. na predmete Efektívna komunikácia bol osobnostný rozvoj žiakov, aby vlastnou skúsenosťou získali predstavu o tom, čo ich zaujíma. Účasť na pracovných aktivitách zapojených firiem im pomohla zreálniť ich očakávania od konkrétnych pozícií. Táto forma poznania im umožnila lepšie si vybrať svoje ďalšie vzdelávanie, vyhodnotiť svoje možnosti a správne nasmerovať svoje ďalšie ambície.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť