Projekt spočíval v realizácii mikropreventívneho projektu pre žiakov 9. ročníka ZŠ J. G. T. v Banskej Bystrici. Projekt reagoval na potreby žiakov identifikované na základe sociometrie a rozhovorov so žiakmi, učiteľmi v triede a triednou učiteľkou. Celkovo prebehlo 5 stretnutí (priamo v ich triede) a realizovali sme aktivity špecifickej i nešpecifickej prevencie, ktoré boli zamerané na podporu triednej identity a sebapoznávania, aktivity zamerané na toleranciu či prevenciu drogových závislostí. Projekt realizovali študentky v rámci predmetu prevencia sociálnej patológie pod vedením PhDr. Janky Makúchovej, PhD. 

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť