Prišiel december. Niektorých študentov oblial pot zo skúšok, ktoré sa neúprosne blížili, ale predvianočná atmosféra zjemňovala stres a nepokoj. Práve v tomto období sme sa rozhodli pripraviť pre študentov a študentky Univerzity Mateja Bela Vianočný večierok, aby si popri všetkých povinnostiach nezabudli na chvíľu oddýchnuť uvedomiť si zázračný čas Vianoc.

Stalo sa to presne 9. decembra, keď sme sa zišli v študentskej jedálni na ŠD 1, aby sme strávili spoločný čas pri pohári vianočného punču a vianočnej kapustnici. Celý večer bol pripravený tak, aby sa počas neho budovali dobré, ale aj nové vzťahy medzi študentmi a študentkami našej univerzity.

Vianočný večierok otvorila príjemným slovom Alexandra Gajdošová, počas ktorého sa na stôl rozniesol voňavý punč, a my sme mohli začať spoločným prípitkom. Hneď po ňom nás vianočne naladilo hudobné vystúpenie Terezy Prielomkovej a Samuela Kurtulíka.

Večer bol prepletený rozmanitými aktivitami s vianočným podtónom, ktoré boli určené pre účastníkov a účastníčky večierka. Ich cieľom bolo spájať študentov študentky z rôznych študijných kombinácií, respektíve zoznámiť tých a tie, ktoré sa dovtedy nepoznali. V tejto myšlienke sa niesol aj program a aktivity, ktoré si pripravil Univerzitný folklórny súbor Mladosť.

Predvianočnú atmosféru dotvárala prítomnosť Mikuláša, ktorého kostým si obliekol Jozef Šimiak z nášho organizačného tímu. Vďaka vytvorenej fotostene a šikovnosti fotografa Andreja Brummera si všetci zúčastnení a zúčastnené mohli odniesť zvečierka aj takúto spomienku. Niektorých potešili predvianočné darčeky vyhrané vtombole, ktorú sponzorovali Študentské Copycentrum ŠD1, Gabriela Mendelová, vinotéka Somelier, vysokoškolský klub V-club a iní.

Tancovali sme, jedli, pili a tešili sa, že aj takýmto spôsobom nám bolo dovolené načerpať silu v období skúšok, ktoré na nás všetkých čakali.

Celé podujatie zorganizovali, v rámci predmetu service learning, študentky a študent Univerzity Mateja Bela, Alexandra Gajdošová, Simona Šedovičová, Anna Gajdicová, Michaela Fabianová, Simona Sameková, Mária Bílková, Dominika Brišová, Tünde Hajnalová a Jozef Šimiak. Organizačný tím viedla tútorka Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., ktorej by sme sa aj týmto spôsobom chceli úprimne poďakovať.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť