Deň detí v znamení Z rozprávky do rozprávky realizovali študentky bakalárskych študijných programov sociálna práca a pedagogika PF UMB 2. júna 2014 v MŠ Rudlová v Banskej Bystrici. Výberom tejto aktivity reagovali na potrebu detí aj učiteliek menšej materskej školy – pomôcť pri zorganizovaní spoločnej aktivity, na čo využili práve Deň detí. Cieľovú skupinu si študentky vybrali zámerne, deti vo veku 3 – 6 rokov, aj vzhľadom na záujem a študijný odbor študentiek. Potreby komunity identifikovali veľmi rýchlo a jasne už pri prvej komunikácii s riaditeľkou tejto MŠ. MŠ Rudlová je malá materská škola, ktorá má 30 detí, a pre finančnú nerentabilitu sa pre túto MŠ uskutočňuje málo externe pripravovaných aktivít. Aj preto záujem o spoluprácu riaditeľka zariadenia veľmi srdečne prijala.

Študentky si pripravili niekoľko aktivít zameraných najmä na zábavu, ale aj rozvoj jemnej a hrubej motoriky detí, všetko pod hlavičkou názvu „Z rozprávky do rozprávky“, takže sa deti počas rôznych aktivít stretávali s im známymi postavičkami z rôznych rozprávok. Pre každé dieťa mali študentky pripravené aj sladké odmeny a diplomy. Prínosom tejto akcie pre komunitu bola zábava a precvičovanie zručností u detí, pričom sa v rámci niektorých aktivít deti naučili aj navzájom spolupracovať, aby mohli splniť celú úlohu. Z pohľadu študentiek bolo prínosom zistenie, že komunikácia s deťmi tejto vekovej kategórie je špecifická na porozumenie zo strany detí a takisto aj, že zvládnutie skupiny 20 – 25 detí nie je vždy jednoduché. Za prínos považovali aj dobré naplánovanie aktivity, keďže si študentky museli pripraviť rôzne typy aktivít pre deti v závislosti od počasia, t. j. aktivity do exteriéru aj interiéru MŠ. Výsledkom bola radosť i pocit spokojnosti na oboch stranách – u detí aj učiteliek, ako aj u študentiek.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť