Študenti a študentky sa zapojili do projektu, ktorý v roku 2019 realizovala Komunitná nadácia zdravé mesto v Banskej Bystrici. Ich úlohou bolo zmapovať potreby a aktuálne výzvy, ktoré pociťujú ženy v meste Banská Bystrica. Študenti a študentky navrhli v rámci predmetu metodológia sociálnej práce 2, ktorý sa zameriava na kvalitatívny výskumu, pod vedením vyučujúcich doc. PhDr. Alžbety Brozmanovej Gregorovej, PhD., a PhDr. Michaely Šavrnochovej, PhD., scenár fokusových skupín, zrealizovali 7 fokusových skupín a pripravili z nich analýzu. Výsledky fokusových skupín následne využíva Komunitná nadácia zdravé mesto a spolu so ženami, ktoré sa skupín zúčastnili, realizuje projekty na riešenie identifikovaných problémov.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť