Projekt „Živá knižnica“ – bol určený žiakom a žiačkam stredných škôl. Hlavným cieľom bolo poukázať na problematiku zdravotného postihnutia, segregácie Rómov a Rómok, sexuálnej orientácie atď. prostredníctvom skutočných príbehov, ktoré „čítajú“ ľudia priamo žiakom a žiačkam. Snahou tohto projektu bolo odbúravanie stereotypov, prejavov rasizmu a xenofóbie. Tento projekt sa uskutočnil v spolupráci s organizáciou Amnesty International. Priamej aktivite predchádzalo školenie študentiek za tzv. „knihovníčky“, ktorými sa stali Petra Šulejová, Nikola Schöni, Mária Vozárová, Mária Vykročová, Dominika Rusková a Barbora Sujová. Odbornými mentorkami aktivity boli Mgr. Lívia Nemcová, PhD., PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Posledné albumy

Bloky service learningu 1 (10/2014)

Otvoriť

DOVY – dôveruj a vyzdvihuj (01 – 05/2017)

Otvoriť

Z úcty k šedinám (06. 12. 2014)

Otvoriť

Veselé popoludnie s Vincentkami (17. 03. 2015)

Otvoriť