Projekt „Živá knižnica“ – bol určený žiakom a žiačkam stredných škôl. Hlavným cieľom bolo poukázať na problematiku zdravotného postihnutia, segregácie Rómov a Rómok, sexuálnej orientácie atď. prostredníctvom skutočných príbehov, ktoré „čítajú“ ľudia priamo žiakom a žiačkam. Snahou tohto projektu bolo odbúravanie stereotypov, prejavov rasizmu a xenofóbie. Tento projekt sa uskutočnil v spolupráci s organizáciou Amnesty International. Priamej aktivite predchádzalo školenie študentiek za tzv. „knihovníčky“, ktorými sa stali Petra Šulejová, Nikola Schöni, Mária Vozárová, Mária Vykročová, Dominika Rusková a Barbora Sujová. Odbornými mentorkami aktivity boli Mgr. Lívia Nemcová, PhD., PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., z Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Posledné albumy

Búranie mýtov

Otvoriť

Školáci v práci inak

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty v akademickom roku 2019/2020

Otvoriť

Prvý projekt GELS

Otvoriť