9. 10. 2015 sme sa v novom akademickom roku po prvýkrát stretli na úvodnom bloku zo štyroch vzdelávacích blokov, ktoré sú naplánované v zimnom semestri.

43 študentiek a študentov z troch fakúlt univerzity prejavilo záujem o celouniverzitný predmet service learning. Prvý blok je špecifický rámcovými časťami: zoznamovaním sa, tvorbou pravidiel komunikovania a vzájomného fungovania, definovaním očakávaní, ale aj obáv. Po predstavení stratégie service learning, ako sa chápe na UMB, nasledovala aktivita VAJCE, ktorá pomohla rozkryť tímové roly. Tie si študentky a študenti individuálne potvrdzovali aj cez Belbinov dotazník. Dôležitou súčasťou prvého bloku bolo pochopenie dôležitosti mapovania potrieb, ku ktorému smerujú aj úlohy pre tímy do najbližšieho stretnutia.

V prvej časti druhého bloku sme sa zamerali na reflexiu mapovania potrieb komunity jednotlivými skupinami. Vybraní zástupcovia a zástupkyne tímov následne prezentovali návrhy service learningových aktivít, ktoré vyplynuli z ich prieskumu. Budúce aktivity sú veľmi rôznorodé: od organizácie študentského divadelného predstavenia, workshopu o zdravom životnom štýle pre vysokoškoláčky a vysokoškolákov, tvorby knižnice pre nemocničné zariadenie cez predvianočné stretnutie študentov a študentiek až po zorganizovanie konferencie o vzdelávaní atď.

V druhej časti sme sa teoreticky, ale aj aplikačne venovali cieľom a plánovaniu na príklade projektu Naučme sa spolu. Súčasťou bloku boli už tradičné energizéry a strategická hra zameraná na plánovanie – Babylonská veža. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 13. 11. 2015.

Piatok trinásteho

Počas piatka tretí raz,
stretli sme sa krátko zas,
začali sme veselo,
diskusiou o cieľoch,
našli chyby v úlohách,
nemáme však z cieľov strach.

Prešli sme na prachy,
ľudia sú už takí,
za všetkým ich hľadáme,
v rozpočtoch len tápame.
Tútorky sú kompasom,
orientujúcim nás v ňom.

V prestávke sme mailovali,
meeting s firmou plánovali.
Ako mail mám napísať?
A ako sa doň podpísať?
GramatYka nie je „IN“,
hrubicou nezasvietim.

Štyri situácie sme odohrali,
rôznych šéfov postretali,
nabudúce sa dobre pripravíme,
čo presne potrebujeme, to vysvetlíme.

Skúsenosť nás učí,
nájsť cieľ to nás mučí.
Fotky majú byť vždy jasné,
nie ako keď svetlo zhasne.
Prezentujem, spropagujem,
nielen niečo zreklamujem.
Komunikovať mám trefne,
inak sa nám ťažko stretne.

RAPortom sme skončili,
opäť sme to prežili,
úlohy tie máme zase,
splníme ich v plnej kráse.

V záverečnom bloku zimného semestra sme sa zamerali na reflexiu tímovej práce z rôznych aspektov. V prvej časti sme rozoberali formálnu a obsahovú stránku ppt prezentácií jednotlivých projektov. Aktivita „Najkrajší kvet“ ukázala dôležitosť stanovenia hodnotiacich kritérií, kvalitatívnych (výsledky) i kvantitatívnych (výstupy).

Po prestávke nasledovala aktivita „Mission Impossible“, ktorá sleduje strategické plánovanie a tímovú spoluprácu. Po jej reflexii patril priestor predstaveniu toho, čo na študentov a študentky bude čakať v letnom semestri na predmete service learning 2. Záver sa niesol v znamení hodnotenia predmetu service learning 1 z pohľadu študentov a študentiek, ako aj učiteľského tímu.

Tešíme sa na Vami realizované service learningové aktivity a na stretnutie v letnom semestri!

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť