V piatok 17. 10. 2014 sa stretol na prvom z dvoch vyučovacích blokov tím service learningu na UMB so študentmi a študentkami, ktorí sa prihlásili na predmet vakademickom roku 2014/2015. Aktivity realizované formou zážitkovej pedagogiky boli zamerané na oblasť tímovej spolupráce, mapovania potrieb, plánovania, plánovania v čase, propagácie a, samozrejme, predstavila sa aj koncepcia service learning. Ako sme sa mali, si môžete pozrieť aj v tejto fotogalérii.

Druhý vyučovací blok service learningu sa realizoval v piatok 24. 10. 2014. V rámci neho participovali na vzdelávaní aj samotní študenti a študentky, pretože mali splniť vopred zadané úlohy (ako napr. príprava tlačovej správy, spolupráca na príprave bábovky a i.). Aktivity realizované formou zážitkovej pedagogiky boli zamerané na oblasť propagácie, tvorby rozpočtu, komunikačných zručností a hodnotenia. V závere študenti a študentky vytvorili tímy, v rámci ktorých budú realizovať aktivity zamerané na uplatnenie získaných vedomostí a zručností z oboch vyučovacích blokov service learningu.

 

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť