Aj v akademickom roku 2017/2018 si skupinka odvážnych študentov a študentiek zvolila predmet service learning. Prijali výzvu učiteľského tímu zažiť neformálne vzdelávanie, zoznámiť sa s podstatou stratégie service learning a pokúsiť sa vymyslieť a zrealizovať vlastný projekt. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v utorok 10. 10. 2017 nieslo sa v dobrej nálade od úvodného zoznámenia sa a motivačného príbehu omalej myške. Po predstavení hlavných charakteristík stratégie service learning sme sa zahrali našu obľúbenú hru Mission impossible, v ktorej sme si vyskúšali tímovú spoluprácu, plánovanie i rozdelenie úloh. Nadviazali sme testovaním podľa Belbina, ktoré nám pomohlo určiť tímové roly, diskutovali sme vlastnostiach a pravidlách komunikácie nielen v pracovných skupinách a o spôsoboch mapovania potrieb komunity a postupoch pri mapovaní. V závere sme prijali prvú výzvu, ktorej výsledky budú prezentované na druhom bloku 7. novembra 2017.

Tohtoročné mapovanie potrieb študenti a študentky realizovali v dvoch kľúčových komunitách: medzi svojimi spolužiakmi a spolužiačkami na univerzite a v skupine ľudí bez domova. Zistenia sú zaujímavé, výzvou ostáva zvoliť si zo spektra spoznaných problémov a potrieb niektoré a možno len jednu ako východiskovú situáciu vlastného service learningového projektu. Aj preto sa ťažisko diskusie na druhom bloku venovalo cieľom služby (service) a cieľom vzdelávania (learning). Keďže mapovanie potrieb v komunite sa realizovalo už ako tímová práca, rozprávali sme sa aj o typoch konfliktov, ako aj o tom, ako konfliktom predchádzať, ako ich identifikovať a ako ich riešiť.

V záverečnom bloku zimného semestra sme prostredníctvom reflexie druhej výzvy diskutovali o všetkých aspektoch projektového manažmentu a tiež sme oslavovali.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť