7. októbra 2016 sa aj v akademickom roku 2016/2017 rozbehla realizácia predmetu service learning 1. Počas piatkového dopoludnia sme sa spoznávali – navzájom aj so service learningnom, otestovali si skupinovú dynamiku pri hre Mission impossible a otestovali aj seba hneď niekoľkokrát, spísali svoje očakávania a vytvorili tímy, v ktorých sa pokúsime zvládať rôzne konfliktné situácie a zrealizovať svoj nápad.

V piatok 28. 10. 2016 sa uskutočnil druhý blok zimnej časti celouniverzitného predmetu service learning 1. Začali sme zostra meraním „teploty“ – hodnoteniami skupinovej úlohy a naladenia do nového dňa, na ktoré nadviazali skupinové prezentácie. V akademickom roku 2016/2017 sa utvorili štyri študentské tímy, ktoré predstavili štyri zaujímavé projekty. Dva sa zahryzli do problematiky plytvania potravín, ich nedostatku u jedných a prebytku u iných, uvidíme, akú cestu si nakoniec zvolia na zlepšenie situácie v tejto oblasti. Tretia skupina sa rozhodla reagovať na dlhodobý problém niektorých rodín/rodičov, ktorým pracovné a iné povinnosti komplikujú možnosti vyzdvihovania detí zo škôl či ich presun na záujmové krúžky. „Liek“ na problém času, resp. na posilnenie jeho zmysluplnejšieho využívania vkrízovom stredisku pre deti a osamelých rodičov sa pokúsi nájsť štvrtá skupina. Nápady sú výborné, ale na ich uskutočnenie treba prejsť ešte dlhú cestu, v treťom bloku (25. 11. 2016) si preto viac povieme o rozpočte, PR, propagácii, otestujeme sa pri fundraisingu a naučíme sa hodnotiť (iných aj seba).

V piatok 25. novembra 2016 sa uskutočnil záverečný vyučovací blok service learningu v zimnom semestri 20016/2017. Po úvodných rozohrievacích aktivitách sa zástupcovia jednotlivých skupín zúčastnili simulovaných pohovorov s nádejnými sponzormi ich service learningových projektov, pričom každý z vyučujúcich predstavoval iný komunikačný typ účastníka. Z reflexie komunikačných situácií vyplynula potreba byť perfektne pripravený na pohovor, vedieť komunikovať tak, aby bol projekt úspešne prijímaný, a dobre poznať firmu, ktorú oslovujeme. V druhej časti bloku sa pozornosť sústredila na teóriu propagácie, rozpočtu a vyhodnotenia úspešnosti projektu. Tieto teórie si študenti a študentky potvrdzovali v tímových aktivitách. Záver patril informáciám o pokračovaní service learningu v letnom semestri. Už teraz sa tešíme na realizáciu jednotlivých projektov.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť