Stretnutie tímu service learningu na UMB (zdanlivo) zavŕšilo akademický rok 2013/2014, v ktorom sa po prvýkrát vyučoval predmet service learning 1 a 2. V duchu idey service learningu bolo hlavným cieľom reflektovať realizáciu predmetu, zhodnotiť jeho organizáciu, priebeh, naplnenie cieľov a očakávaní. V dlhých rozhovoroch sa uvažovalo o silných momentoch, ale aj slabších miestach, vyjadrila sa spokojnosť i nespokojnosť. Ich vyústením bolo plánovanie podoby predmetu do ďalšieho akademického roku, cizelovanie v snahe byť ešte lepšími, poučiť sa zo skúsenosti a zážitku – vlastných, ale aj tých študentských. Pripravených je niekoľko zmien a čoskoro sa ukáže, aký bude „druhý ročník“.

Začiatok akademického roku 2014/2015 je na dosah ruky, ak ešte váhate sprihlásením sa na predmet, možno Vás o jeho zmysluplnosti presvedčí aj táto stránka, fotogaléria alebo článok v Spravodajcovi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od strany 16).

Lektorský tím je pripravený, si aj Ty?

Posledné albumy

Bloky service learningu 1 (10/2014)

Otvoriť

DOVY – dôveruj a vyzdvihuj (01 – 05/2017)

Otvoriť

Z úcty k šedinám (06. 12. 2014)

Otvoriť

Veselé popoludnie s Vincentkami (17. 03. 2015)

Otvoriť