Prvý Univerzitný deň service learningu na UMB sa konal 29. apríla 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB. Prezentované projekty nás presvedčili, že service learning sa na UMB etabloval ako plnohodnotná vyučovania stratégia i spôsob napĺňania tretieho poslania našej univerzity.

V rámci Univerzitného dňa service learningu sme sa s učiteľmi a učiteľkami venovali v rámci workshopu téme reflexie v zážitkovom vzdelávaní  a špecificky pri implementácii service learningových projektov.  V poobedňajšom programe študenti a študentky predstavili výber service laerningových projektov realizovaných počas celého akademického roka formou živých kníh v priestoroch fakulty. Čitatelia a čitateľky si mohli vypočuť osobné príbehy študentov a študentiek, ich skúsenosti, zážitky i výzvy, ktorým čelili. Okrem prezentovaných projektov sa návštevníci a návštevníčky fakulty mohli dočítať o viac ako 20 realizovaných projektoch v tomto roku v rámci posterovej prezentácie v priestoroch PF UMB. Prezentácie by mali v ďalších mesiacoch putovať aj po ostatných fakultách našej univerzity. Prehľad projektov svedčí o tom, že service learningová stratégia už našla svoje uplatnenie nielen v celouniverzitnom predmete Service learning, ale aj v ďalších predmetoch, ako napríklad Business Communication, Prevencia sociálnej patológie, Literatúra a service learning, Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, Tretí sektor a mimovládne organizácie, Metodológia sociálnej práce, Multikultúrna výchova, Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít, Sociálna práca s minoritami, Hra o planétu, Živá knižnica, Edukácia detí so špecifickými vzdelávacími potrebami  či  Semestrálny edukačný projekt. Predmety viedli vyučujúci z rôznych fakúlt a vo viacerých odboroch. Študenti a študentky si vďaka realizácii projektov užitočných pre iných ľudí uplatňujú osvojené vedomosti v praxi a rozvíjajú svoje profesijné kompetencie, ale aj schopnosť komunikovať, riešiť problémy či pracovať v tíme. Majú priestor na prejavenie svojej kreativity, ale aj na prevzatie zodpovednosti za proces učenia sa i výsledky aktivít.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť