Dňa 29. apríla 2015 sa v aule Filozofickej fakulty na Ružovej ulici uskutočnilo záverečné stretnutie k celouniverzitnému predmetu service learning, ktorý v tomto akademickom roku navštevovalo 60 študentov a študentiek prevažne FF a PdF UMB. Po úvodných administratívnych a zahrievacích aktivitách študenti a študentky prezentovali vlastné zrealizované service learningové projekty. Tento rok sa ich podarilo uskutočniť 9: Univerzitná noc literatúry 2015, Malí veľkým, Z úcty k šedinám, Veselé popoludnie s Vincentkami, Návšteva kúpeľov s deťmi z detského domova, Besiedka s deťmi v Detskom domove Valaská, Vianočná kapustnica pre ľudí bez domova, Nezabudol si? a Objektívom do srdca. Všetky sa realizovali pod odborným dohľadom vyučujúcich z tímu service learningu na UMB. Každej prezentácii predchádzala správa zo zrealizovanej aktivity, príprava powerpointovej prezentácie a fotogalérie. V ďalšej fáze stretnutia študenti a študentky odpovedali na otázky, ktoré súviseli s realizáciou celouniverzitného predmetu, jeho organizáciou, podpornými učebnými materiálmi, učebným obsahom či učiteľským tímom. Záver patril malej oslave, ktorá je integrálnou súčasťou fáz service learningu.

Tohtoročným absolventkám a absolventom ďakujeme a tešíme sa na nových aktívnych študentov a študentky! Viac o jednotlivých projektoch nájdete v sekcii Fotky a videá.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť