29. apríla 2016 sa uskutočnilo hodnotiace stretnutie k projektom realizovaný vrámci predmetu service learning 1 a 2 v akademickom roku 2015/2016. Stretnutie otvorila vedúca univerzitného tímu Service learning na UMB doc. Alžbeta Brozmanová Gregorová. Po privítaní študentov a študentiek, ale aj hostiek z rôznych univerzitných pracovísk sa v skupinách zopakovali kroky SL. Najdôležitejšiu časť tvorili prezentácie šiestich projektov: Čítanie ako terapiaChcem (sa) učiťMostovica, Na zdravie trochu inak, Párty rokaVianočný večierok. Po ich odprezentovaní nasledovala podrobná kvalitatívna i kvantitatívna evalvácia. Tím vyučujúcich konštatoval zvýšenú kvalitu vystúpení, prezentácií a aj samotných projektov. Po záverečnej spoločnej fotografii môžeme len konštatovať, že ďalší úspešný rok celouniverzitného predmetu service learning je za nami a už teraz sa tešíme na nové tváre v akademickom roku 2016/2017.

Posledné albumy

Ženy v meste Banská Bystrica 2018/2019

Otvoriť

Semestrálne edukačné projekty 2018/2019

Otvoriť

Quiz-quiz 2018/2019

Otvoriť

Rozhýb sa a pomôž 2018/2019

Otvoriť