V prvej polovici roku 2016 nadviazala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spoluprácu s Latinsko-americkým centrom pre rozvoj service learningu (CLAYSS) v Argentíne. Centrum zavádza stratégiu service learning na celom svete a pomáha ju rozvíjať v rámci špecifických možností jednotlivých štátov už viac ako 20 rokov. Okrem podpory a možnosti konzultácie pri zavádzaní a skvalitňovaní tejto inovatívnej stratégie učenia (sa) na našej univerzite vyústila nadviazaná spolupráca do prípravy a realizácie odborného seminára a dvojdňového workshopu vedených riaditeľkou CLAYSS Alejandrou Herrero a koordinátorkou vzdelávania v CLAYSS Luz Avruj. Viac sa môžete dočítať v Spravodajcovi UMB.

Posledné albumy

Bloky service learningu 1 (10/2014)

Otvoriť

DOVY – dôveruj a vyzdvihuj (01 – 05/2017)

Otvoriť

Z úcty k šedinám (06. 12. 2014)

Otvoriť

Veselé popoludnie s Vincentkami (17. 03. 2015)

Otvoriť