16 dobrých správ roku 2016 podľa Milana Čupku

Extrémizmus, terorizmus, postpravda? Nielen tieto slová vystihujú rok 2016.

Pripravili sme prehľad hrdinských činov či len pekných ľudských gest, ktoré pripomínajú, že svet a ľudia majú stále aj svetlé stránky, píše Milan Čupka v článku uverejnenom 30. 12. 2016 na portáli zurnal.pravda.sk.

Do šestnástky dobrých správ sa dostalo aj niekoľko činov zo Slovenska. Prvák Samko Bezák z Bardejova, ktorý zachránil život svojmu dobodanému dedkovi, trieda prvákov a prváčok Základnej školy Tbiliská z Bratislavy predajom vlastných hračiek získala dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie nového invalidného vozíka pre spolužiaka, ktorému starý niekto ukradol. Študenti zo Spojenej školy v Tvrdošíne, zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity vytvorili a na prestížnom podujatí Shell Eco-marathon v Londýne predstavili úsporné auto. Narodeninová MHD vodiča bratislavskej električky Pavla Dureca, slovenskí záchranári v Iraku, Zuzana Števulová, ktorá ako prvá Slovenka získala ocenenie International Women of Courage.

Autor článku si všimol a medzi dobré správy roku 2016 zaradil aj service learningový projekt Čítanie ako terapia, ktorého autorky sú Kristína Lenčéšová, Ivana Staviarska a Lucia Szabóová z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a v roku 2016 na ňom spolupracovali aj s tromi kolegyňami z Pedagogickej fakulty UMB.

Service learning je na Slovensku rozbiehajúca sa vyučovacia stratégia, ktorá čerpá aj z idey dobrovoľníckej pomoci. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá túto stratégiu implementuje do časti svojho vzdelávania, čím nadväzuje nielen na svetové univerzity, ale aj silnú tradíciu banskobystrického Centra dobrovoľníctva.

Martina Kubealaková

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)