Ako hodnotiť v service learningu workshop
Na workshope Ako hodnotiť v service learningu sme spoločne prešli rôzne významy hodnotenia a spôsoby hodnotenia vzdelávania a služby v rámci service learnigu.

Posledné články

17.04.
2020

Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.
02.04.
2020

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi).