Ako realizovať service learning v čase COVID
Dňa 24.9.2020 sme sa spoločne stretli na ďalšom z workshopov k service learningu. Tentokrát sme hovorili o tom ako realizovať service learningové projekty v čase keď učíme online.
Spoločne sme diskutovali na tieto témy: 
  1. Ako COVID ovplyvnil realizáciu service-learningových projektov?
  2. Ako sme na to reagovali? Aká bola naša skúsenosť?
  3. Aké sú príklady zo zahraničia?
  4. Aké alternatívy máme v realizácii service-learningu počas COVID?
  5. Ako môžeme service-learning transformovať na e-service-learning

Posledné články

05.10.
2020

Vo vzájomnej spolupráci viacerých inštitúcií bol vydané manuál k realizácii service learningových projektov v čase COVID.
Dňa 24.9.2020 sme sa spoločne stretli na ďalšom z workshopov k service learningu. Tentokrát sme hovorili o tom ako realizovať service learningové projekty v čase keď učíme online.
01.09.
2020

Pozývame Vás na workshop ako realizovať service learningové projekty v čase COVID
15.08.
2020

V akademickom roku 2019/2020 sa opäť podarilo pod vedením vyučujúcich zrealizovať zaujímavé projekty.