Ako realizovať service learning v čase COVID
Dňa 24.9.2020 sme sa spoločne stretli na ďalšom z workshopov k service learningu. Tentokrát sme hovorili o tom ako realizovať service learningové projekty v čase keď učíme online.
Spoločne sme diskutovali na tieto témy: 
  1. Ako COVID ovplyvnil realizáciu service-learningových projektov?
  2. Ako sme na to reagovali? Aká bola naša skúsenosť?
  3. Aké sú príklady zo zahraničia?
  4. Aké alternatívy máme v realizácii service-learningu počas COVID?
  5. Ako môžeme service-learning transformovať na e-service-learning

Posledné články

10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.

Webinár so skvelými školiteľkami a odborníčkami: Carmen Luca Sugawara z Indiana University a Alžbetou Brozmanovou Gregorovou z PF UMB  sa realizoval 1.12.2020 v rámci projektu Európskych stretnutí.

05.10.
2020

Vo vzájomnej spolupráci viacerých inštitúcií bol vydané manuál k realizácii service learningových projektov v čase COVID.
Dňa 24.9.2020 sme sa spoločne stretli na ďalšom z workshopov k service learningu. Tentokrát sme hovorili o tom ako realizovať service learningové projekty v čase keď učíme online.