Ďalšie aktivity v oblasti rozvoja service learningu na UMB
V prvej polovici roku 2016 nadviazala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spoluprácu s Latinsko-americkým centrom pre rozvoj service learningu (CLAYSS) v Argentíne. (Spravodajca UMB, 4/2016, s. 14)

Počas workshopu v dňoch 10. a 11. 11. 2016 lektorky z CLAYSS v Škole u Filipa v Banskej Bystrici zaškolili 20 zamestnancov a zamestnankýň z viacerých fakúlt a pracovísk UMB a 7 ďalších odborníkov a odborníčok v implementácii tejto stratégie. V rámci workshopov sa lektorky zamerali na objasnenie východísk stratégie service learning, upevnenie krokov a postupov tejto stratégie  a možnosti je rozvoja v rozličných predmetoch a študijných programoch. V záverečnej časti workshopov prebehla diskusia prítomných o možnosti rozvoja tejto stratégie na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vzájomnej spolupráci v rámci implementačného tímu service learningu na pôde univerzity. (Spravodajca UMB, 4/2016, s. 14)

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.