Srdce na dlani pre projekt Špajza

Študentky a študenti UMB získali ocenenie Srdce na dlani za projekt Špajza, ktorý vymysleli a zrealizovali v rámci predmetu service learning (Priekopník, apríl 2017, s. 15)

Študentky a študenti UMB získali ocenenie Srdce na dlani za projekt Špajza, ktorý vymysleli a zrealizovali v rámci predmetu SL 1 a 2 (Priekopník, apríl 2017, s. 15)

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.