Tretie poslanie univerzít – vzdelávanie sa v komunite

O service learningu na Univerzite Mateja Bela (časť 7.) (Spravodajca UMB, 2/2017, s. 25)

Dňa 26. júna 2017 pripravuje 3. okrúhly stôl na tému Ako pripraviť predmet so začlenením stratégie service learning, kde chce predstaviť niekoľko možností a podeliť sa s vlastnými skúsenosťami. Presné informácie o mieste a čase konania budú rozposlané prostredníctvom hromadného mailu.

Zároveň si uvedomuje potrebu sieťovať predmety, v ktorých service learning implementujeme, chceme implementovať alebo v ktorých realizujeme rôzne zaujímavé projekty spoločne so študentstvom. Vieme, že na UMB sa ich v každom akademickom roku realizuje omnoho viac, nielen tie v príspevku spomenuté. Preto sa obraciame na kolegov a kolegyne všetkých fakúlt, ktorých myšlienka sieťovania takýchto predmetov a aktivít zaujala, aby nás kontaktovali. Vopred im za to ďakujeme. (Spravodajca UMB, 2/2017, s. 25)

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)