Tretie poslanie univerzít – vzdelávanie sa v komunite

O service learningu na Univerzite Mateja Bela (časť 7.) (Spravodajca UMB, 2/2017, s. 25)

Dňa 26. júna 2017 pripravuje 3. okrúhly stôl na tému Ako pripraviť predmet so začlenením stratégie service learning, kde chce predstaviť niekoľko možností a podeliť sa s vlastnými skúsenosťami. Presné informácie o mieste a čase konania budú rozposlané prostredníctvom hromadného mailu.

Zároveň si uvedomuje potrebu sieťovať predmety, v ktorých service learning implementujeme, chceme implementovať alebo v ktorých realizujeme rôzne zaujímavé projekty spoločne so študentstvom. Vieme, že na UMB sa ich v každom akademickom roku realizuje omnoho viac, nielen tie v príspevku spomenuté. Preto sa obraciame na kolegov a kolegyne všetkých fakúlt, ktorých myšlienka sieťovania takýchto predmetov a aktivít zaujala, aby nás kontaktovali. Vopred im za to ďakujeme. (Spravodajca UMB, 2/2017, s. 25)

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.