Workshop service learning 2017

V dňoch 16. a 17. 10. 2017 sa na PF UMB uskutočnila druhá séria workshopov o service learningu v spolupráci s organizáciou Clayss z Argentíny. (Pedagogická fakulta UMB)

Workshopy boli určené pre učiteľov a učiteľky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako aj pre externých spolupracovníkov a spolupracovníčky. (Pedagogická fakulta UMB)

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)