Workshop service learning 2017

V dňoch 16. a 17. 10. 2017 sa na PF UMB uskutočnila druhá séria workshopov o service learningu v spolupráci s organizáciou Clayss z Argentíny. (Pedagogická fakulta UMB)

Workshopy boli určené pre učiteľov a učiteľky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako aj pre externých spolupracovníkov a spolupracovníčky. (Pedagogická fakulta UMB)

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.