Členky tímu SL na UMB sa zúčastnili tréningu trénerov service learningu v Sarajeve (bbonline.sk, december 2017)

V dňoch 16. a 17. 10. 2017 sa na PF UMB uskutočnila druhá séria workshopov o service learningu v spolupráci s organizáciou Clayss z Argentíny. (Pedagogická fakulta UMB)

Študentky a študenti UMB získali ocenenie Srdce na dlani za projekt Špajza, ktorý vymysleli a zrealizovali v rámci predmetu service learning (Priekopník, apríl 2017, s. 15)

Extrémizmus, terorizmus, postpravda? Nielen tieto slová vystihujú rok 2016.

V prvej polovici roku 2016 nadviazala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici spoluprácu s Latinsko-americkým centrom pre rozvoj service learningu (CLAYSS) v Argentíne. (Spravodajca UMB, 4/2016, s. 14)

Skúsenosti (nielen) z medzinárodnej konferencie v Bologni a Buenos Aires (Spravodajca UMB, 3/2016, s. 17)

O service learningu na Univerzite Mateja Bela (časť 7.) (Spravodajca UMB, 2/2017, s. 25)