Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.

Uši k duši – telefonická linka pre osamelých ľudí

Dobrovoľnícky program vznikol ako reakcia na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu. V tejto situácii sa stretávame jednak so zvýšeným stresom a pocitom bezmocnosti z aktuálneho diania, ale aj zvyšujúcim sa pocitom osamelosti a sociálnej izolácie. Najmä straší ľudia majú v tejto situácii obmedzené sociálne kontakty kvôli zvýšenému riziku nákazy pri stretnutí so svojimi blízkymi, známymi, susedmi a pod.

Cieľom tohto programu je pomôcť prekonať pocit sociálnej izolácie, udržiavať sociálne kontakty s inými ľuďmi a zdieľať svoje pocity. Program nie je náhradou odbornej psychologickej pomoci ani informačnou linkou o koronavíruse.

Program sa uskutočňuje formou „jeden na jedného“. Sú vytvorené dvojice dobrovoľník/čka – osamelý človek, čo zaručuje individuálny prístup, lepšie vzájomné spoznanie sa a zohľadnenie osoby, ktorá pomoc potrebuje. Dobrovoľník/čka pravidelne (tri krát týždenne) telefonuje s konkrétnym človekom.

V programe vnímame ako dôležité aj prínosy pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Nakoľko našou primárnou cieľovou skupinou pre pôsobenie v programe v pozícii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú študenti a študentky pomáhajúcich profesií UMB, vidíme priestor najmä pre rozvoj ich komunikačných zručností, empatie a osobnej a spoločenskej zodpovednosti.

Viac o programe tu. 

Posledné články

17.04.
2020

Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.
02.04.
2020

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi).