16 dobrých správ roku 2016 podľa Milana Čupku
Extrémizmus, terorizmus, postpravda? Nielen tieto slová vystihujú rok 2016.

Pripravili sme prehľad hrdinských činov či len pekných ľudských gest, ktoré pripomínajú, že svet a ľudia majú stále aj svetlé stránky, píše Milan Čupka v článku uverejnenom 30. 12. 2016 na portáli zurnal.pravda.sk.

Do šestnástky dobrých správ sa dostalo aj niekoľko činov zo Slovenska. Prvák Samko Bezák z Bardejova, ktorý zachránil život svojmu dobodanému dedkovi, trieda prvákov a prváčok Základnej školy Tbiliská z Bratislavy predajom vlastných hračiek získala dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie nového invalidného vozíka pre spolužiaka, ktorému starý niekto ukradol. Študenti zo Spojenej školy v Tvrdošíne, zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity vytvorili a na prestížnom podujatí Shell Eco-marathon v Londýne predstavili úsporné auto. Narodeninová MHD vodiča bratislavskej električky Pavla Dureca, slovenskí záchranári v Iraku, Zuzana Števulová, ktorá ako prvá Slovenka získala ocenenie International Women of Courage.

Autor článku si všimol a medzi dobré správy roku 2016 zaradil aj service learningový projekt Čítanie ako terapia, ktorého autorky sú Kristína Lenčéšová, Ivana Staviarska a Lucia Szabóová z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a v roku 2016 na ňom spolupracovali aj s tromi kolegyňami z Pedagogickej fakulty UMB.

Service learning je na Slovensku rozbiehajúca sa vyučovacia stratégia, ktorá čerpá aj z idey dobrovoľníckej pomoci. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá túto stratégiu implementuje do časti svojho vzdelávania, čím nadväzuje nielen na svetové univerzity, ale aj silnú tradíciu banskobystrického Centra dobrovoľníctva.

Viac o doteraz zrealizovaných service learningových projektoch si môžete prečítať na stránke Univerzity Mateja Bela venovanej service learningu v časti galéria SL aktivít.

Martina Kubealaková

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)