Dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica za rok 2014 sa stala Barbora Sujová
Dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica za rok 2014 sa stala Barbora Sujová, študentka Pedagogickej fakulty UMB.

Projekt ocenenia dobrovoľníckej práce je realizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý sa oslavuje 5.12.2014.  V  tento deň sa vo všetkých krajinách Európskej únie a v ostatných častiach sveta realizujú rôzne aktivity, ktoré smerujú k oceneniu dobrovoľníckej práce zviditeľnením dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako aj ich pomoci v prospech iných a v prospech komunít.

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)