Ocenenie service learningového projektu
V Banskej Bystrici sa po desiatykrát udeľovalo Srdce na dlani.

V pondelok 5. decembra 2016 sa v Banskej Bystrici konalo desiate výročie oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Banskobystrickom kraji cenou Srdce na dlani. Medzi ocenenými sa ocitol aj service learningový projekt Čítanie ako terapia. Ďakujeme a blahoželáme.

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)