Ako sa žije v Banskej Bystrici
Prezentácia výsledkov výskumu sociálneho kapitálu

Pozývame vás na verejné predstavenie výsledkov výskumu sociálneho kapitálu, ktorý realizovali študentky a študenti Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ako svoj service learningový projekt v rámci predmetu metodológia výskumu pod vedením doc. PhDr. A. Brozmanovej Gregorovej, PhD.

Posledné články

10.04.
2019

Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia...
09.12.
2018

V Banskej Bystrici ocenili dobrovoľníkov, ktorí majú srdce na dlani
17.11.
2018

Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2018 v Banskobystrickom kraji sú už spustené.
Nominujte niekoho výnimočného.
Informujeme o štvrtom okrúhlom stole, ktorý bol venovaný service learningu a neučiteľským praxiam a jazykovým katedrám na UMB (Spravodajca, február 2018, s. 28)