Ako sa žije v Banskej Bystrici
Prezentácia výsledkov výskumu sociálneho kapitálu

Pozývame vás na verejné predstavenie výsledkov výskumu sociálneho kapitálu, ktorý realizovali študentky a študenti Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ako svoj service learningový projekt v rámci predmetu metodológia výskumu pod vedením doc. PhDr. A. Brozmanovej Gregorovej, PhD.

Posledné články

Pozrite si skvelý online medzinárodný meeting so štyrmi výnimočnými ženami, učiteľkami a výskumníčkami s ich zdieľaním skúseností so service learningom. Zuzanou Tomaš z Eastern Michigan University (USA), Luz Avruj z CLASS (Argentína), Bojanou Culum Ilic z Univerzity v Rijeke (Chrovátsko) a Alinou Simonou Rusu z Babes-Bolyai Univerzity (Rumunsko).
08.03.
2021

Prihláste sa do 31.3.2021 na letné programy v zahraničí.
V dňoch 18. a 19.1.2021 sa konalo prvé stretnutie k novému medzinárodnému projektu, ktoré sme partnerom SLUSIK.
10.01.
2021

Kurz určený vysokoškolským učiteľom a učiteľkám a doktorandom a doktorandkám na UMB. Dištančne od 28.1.2021.