Pozvánka na workshop ako hodnotiť v service learningu
Pozývame Vás na worksshop o hodnotení v service learnigu
Na workshope ako hodnotiť v service learnigu sa budeme venovať rôznym ponímaniam hodnotenia a hodnoteniu vzdelávania a služby v service learningu.   

Posledné články

17.04.
2020

Na PF UMB sme rozbehli dobrovoľnícky program na princípoch service learnigu.
02.04.
2020

2. apríla 2020 (budúci) psychológovia Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici spustili Linku psychologickej pomoci a podpory „SenSkype“ („Skype-ujeme“ so seniormi).