Prvý univerzitný deň service learningu
Pozývame Vás na Univerzitný deň service learningu.

Univerzitný deň service learningu je určený všetkým, ktorí sa chcú dozviedieť viac o tejto stratégii a realizovaných projektoch na UMB. 

 

Posledné články

28.10.
2019

Zborník Vzdelávame pre budúcnosť, v ktorom nájdete príspevky o service learningu je na svete.
16.09.
2019

Výučba predmetu sa bude realizovať blokovo.
19.08.
2019

Druhá Európska konferencia o service-learningu vo vysokoškolskom vzdelávaní sa uskutoční v Belgicku. Budeme tam. Môžete tam byť aj vy.
13.06.
2019

Prihláste sa na Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.