Prvý univerzitný deň service learningu
Pozývame Vás na Univerzitný deň service learningu.

Univerzitný deň service learningu je určený všetkým, ktorí sa chcú dozviedieť viac o tejto stratégii a realizovaných projektoch na UMB. 

 

Posledné články

19.08.
2019

Druhá Európska konferencia o service-learningu vo vysokoškolskom vzdelávaní sa uskutoční v Belgicku. Budeme tam. Môžete tam byť aj vy.
13.06.
2019

Prihláste sa na Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Prvý Univerzitný deň service learningu na UMB sa konal 29. apríla 2019 v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB. Prezentované projekty nás presvedčili, že service learning sa na UMB etabloval ako plnohodnotná vyučovania stratégia i spôsob napĺňania tretieho poslania našej univerzity.

29.04.
2019

Pozývame Vás na Univerzitný deň service learningu.