Prihláste sa na Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Pokiaľ vás zaujíma service learning, prihláste sa na Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tréning sa skladá z dvoch dní (13. a 21.6.2019) a bude prebiehať od 9:00 do 17:00 v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 

Počas tréningu sa oboznámite s obsahom a metodikou service learning. Sprevádzať vás bude doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., ktorá je v téme expertkou.

Tréning je určený pre učiteľov a učiteľky na rôznych stupňoch vzdelávania a pre odborníkov a odborníčky, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti dobrovoľníctva. Absolventi a absolventky tréningu budú môcť v ďalšom období ďalej vzdelávať učiteľov a učiteľky o zavádzaní výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Oboznámite sa počas neho s obsahom a metodikou service learning a sprevádzať vás bude doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., ktorá je v téme expertkou.

Základné požiadavky na účastníkov a účastníčky tréningu sú: 

  • VŠ vzdelanie,
  • lektorské skúsenosti,
  • skúsenosti  v oblasti implementácie a koordinácie dobrovoľníckych projektov detí a mládeže.

Strava a materiály počas tréningu budú zabezpečené.

Tréning je bezplatný.

 

Registračný formulár vyplňte a odošlite najneskôr 31.05.2019. 

Posledné články

28.10.
2019

Zborník Vzdelávame pre budúcnosť, v ktorom nájdete príspevky o service learningu je na svete.
16.09.
2019

Výučba predmetu sa bude realizovať blokovo.
19.08.
2019

Druhá Európska konferencia o service-learningu vo vysokoškolskom vzdelávaní sa uskutoční v Belgicku. Budeme tam. Môžete tam byť aj vy.
13.06.
2019

Prihláste sa na Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.