Názov projektu: Mapping of the educational situation in the CEE region 

Typ projektu: výskumný, zahraničný 

Číslo projektu: nevidované pod číslom

Anotácia: The project’s aim is to research on the development of Service-Learning in Central and Eastern Europe (CEE) within the context of the regional educational situation in around 20 countries in all educational levels and non-profit organizations, and develop a briefspecialist analysis on the topic. The report will include short information about educational policies and / or systems in the chosen countries, when pertinent. All materials will be presented in English.

Doba riešenia: 2018 – 2019

Suma získaných finančných prostriedkov na rok 2018: 2000,00,00 Eur.

Vedúca projektu: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. 

Riešiteľky projektu: Mgr. Jana Šolcová, PhD., Mgr. Zuzana Bariaková, PhD. (FF UMB), doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. (EF UMB), Mgr. Ľubica Kubišová, PhD. (EF UMB), doc. PhDr. Katarána Chovancová, PhD. (FF UMB).