Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je prostredníctvom svojich zástupcov aktívna aj v sieťach podporujúcich rozvoj service learningu na medzinárodnej úrovni.