Milí študenti - slovenskí a zahraniční - UMB, pozývame vás rozvíjať vaše kľúčové kompetencie cez vzájomné učenie sa v rámci nového predmetu GELS

 

Ak máte záujem o motivujúce upevňovanie si svojich cudzojazyčných schopností (okrem angličtiny aj iných jazykov), ak máte záujem o rozvíjanie medzikultúrnych kontaktov a celoživotných zručností, a ak máte záujem učiť sa cez service learning, vyberte si horúcu novinku v ponuke predmetov na UMB - výberový 5-kreditový predmet v angličtine Global Encounters in Local Settings.

Žijeme v pestrom viacjazyčnom a viackultúrnom svete, a preto je dobré sa z neho tešiť a pripravovať sa aj na výkon svojej profesie v ňom.

 Predmet štartuje v letnom semestri 2019/2020! Je ponúkaný aj pre zahraničných a Erasmus študentov na všetkých fakultách UMB. Vyučujúci majú skúsenosti či už s autentickou výučbou cudzích jazykov alebo so zmysluplným service learningom v komunite akademickej alebo mimoakademickej (v závislosti od vášho výberu).

O svojich aktivitách si budeme všetci viesť reflexívny denník a napokon sa stretneme k spoločnému vyhodnoteniu našich správ z tohto projektovo-zameraného predmetu.

 

Predmety hľadajte pod: Katedra pedagogiky,

pre Bc., má skratku: 1d-GELS-511Global Encounters in Local Settings

pre Mgr., má skratku: 2d-GELS-521Global Encounters in Local Settings

pre PhD., má skratku: 3d-GELS-551Global Encounters in Local Settings

 

Viac informácií: v priloženom informačnom liste

Zodpovedná: prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.